Karate

Karate je borilna veščina, šport in rekreacija. Njegova vadba nam pomaga izboljšati koncentracijo, uči nas zbranosti, jasne usmerjenosti in odločnosti. Karate klub Vrhnika vam nudi različne zahtevnostne stopnje treningov, od začetnikov do prefesionalnih tekmovanj.

KAJ JE KARATE

Karate je japonski izraz za “prazno roko”, sicer pa samoobrambna borilna veščina daljnega vzhoda, ki se je v drugi polovici 19 stoletja razširila na zahod, kjer se je pod vplivom novega kulturnega okolja in posameznih športnih znanosti razvila v najbolj množičen borilni šport.
Karate kot borilna veščina pomeni urjenje bojevniškega duha in telesa ter učenje in treniranje učinkovite samoobrambe skozi striktno predpisana, s to ali ono tradicijo opredeljena in z strogim moralnim kodeksom pogojena pravila obnašanja.
Karate kot šport pomeni s tekmovalnimi pravili opredeljeno borbo ter z zahodno kulturo, znanostjo in sistematiziranim športnim izkustvom opredeljeno pripravo tekmovalcev za športna tekmovanja..
Otrokom predstavlja karate obliko telovadbe, skozi katero razvijajo svoje psihofizične sposobnosti in se učijo samoobvladovanja, mladini služi kot psihosocialno koristna rekreacija in tekmovalni šport, odraslim pa kot koristen sestavni del kvalitete njihovega vsakodnevnega življenja.

DUH KARATEJA

Osnova karateja je da se um in telo uskladita ter razvijata v duhu humanosti. V odločilnem trenutku se mora karateist zmeraj postaviti na stran pravice.
Tisti, ki se pošteno in iskreno sooča s samim seboj, se bo lahko soočal tudi z osebami polnimi predsodkov. Če tega nismo sposobni, kako lahko sanjamo o napredku Človeške kulture ?
Tisti, ki sledi stezi karateja odkriva skrivnosti vesolja, neba, zemlje in človeškega bistva.
Karate-do je življenjski maraton, na katerem je možno zmagati le z disciplino, naporno vadbo in kreativnostjo.
Trening karateja je v bistvu borba s samim seboj. Potrebno je spoznati svoje meje.
Karate se začne in konča s spoštovanjem. Nihče si ne zasluži, biti karateist, če ne goji spoštovanja, čeprav v tehniki prekaša ostale.
Moja veščina je stil, prevzet z vsemi stili in oblikami borilnih veščin. Človek lahko doseže svobodo šele takrat, ko se ne omejuje s formo.