Novice

RAZPIS – 3. POKALNA TEKMA KZS

5. november 2017 – Kanal ob Soči

V nedeljo 5.11.2017 organizira Karate zveza Slovenije v sodelovanju s tehničnim organizatorjem ŠD Gorica v športni dvorani v Kanalu ob Soči.

Dvorana se nahaja v sklopu osnovne šole v Kanalu ob Soči naslov:
Gradnikova ulica 25, 5213 Kanal ob Soči.

3. pokalno tekmo v borbah, katah in ekipnih katah za starostne kategorije do 18 let

Urnik tekmovanja:
08:45 do 9:40 Potrditev prijav za tekmovalce stare do 14 let
12:00-12:30 Potrditev prijav za tekmovalce stare nad 14 let
10:00 Kate do 14 let
12:00 Borbe do 14 let
13:00 Kate nad 14 let
14:00 Borbe nad 14 let

Zgornji urnik je okviren. Tekmovanje bo predvidoma potekalo na 5 boriščih, dopoldne za mlajše od 14 let, popoldne za starejše od 14 let. Število borišč bomo prilagodili številu prijavljenih
tekmovalcev. Žrebne liste bodo objavljene neposredno pred pričetkom tekmovanja. Na tekmovanju veljajo sodniška pravila Karate zveze Slovenije. V vseh kategorijah se izvaja polni
repasaž (poraženci finalistov se borijo za dve tretji mesti). Veljajo starostne in težnostne kategorije, kot so bile navedene v letnem razpisu za registracijo 2017. Pri ekipnih katah lahko nastopa za ekipo en tekmovalec iz nižje starostne skupine!

Udeležba:
Pravico do udeležbe imajo vsi registrirani tekmovalci Karate zveze Slovenije s poravnanimi obveznostmi registracije za leto 2017.

Tekmovalna taksa:
Tekmovalna taksa znaša 20 € za posamezni nastop in 30 € za ekipo.

Tekmovalne takse nakazujte na TRR račun KZS:
03100-1012382504, sklic 00 013-“šifra kluba” (šifre najdete na spletni strani http://www.karate-zveza.si/clani.asp)

Točkovanje za Pokal Slovenije
Osvojena mesta od 1. do 6. se točkujejo v vseh disciplinah za Pokal Slovenije 2017

Prosimo, da upoštevate naslednja navodila:
Tekmovalne takse plačane na dan tekme se povišajo za 5 € (glej tekmovalni pravilnik – 18. Čl.)
http://www.karate-zveza.si/dokumenti/2012/Tekmovalni_pravilnik_2011_12.pdf

  1. Rok za prijave je sreda 1. november 2017 do 24:00 ure
    Spletna prijava na portalu Tekmovalne komisije:
    http://e-karate.si
  2. Prijave na dan tekmovanja je mogoče stornirati samo s pisnim opravičilom kluba ali zdravnika. Vplačani znesek se le v tem primeru prenese na naslednjo tekmo! Vse tekmovalce v borbah bomo tehtali ob potrditvi prijave. Za tekmovalce starejše od 14 let je možna potrditev prijave in tehtanje do 12:30 ure .
  3. Tekmovalci nastopajo v svoji, s sodniškimi pravili predpisani tekmovalni in zaščitni opremi ter uporabljajo svoje rdeče/modre pasove, rokavice in ščitnike za noge. Vsi tekmovalci
    tekmujejo na lastno odgovornost. Organizatorji tekmovanja niso odgovorni za morebitne poškodbe tekmovalcev.
  4. Redarska služba organizatorja bo vstop v dvorano z borišči dosledno dovolila samo osebam z licenco KZS.

Nasvidenje v Kanalu!
Polzela 12.1.2017
Karate zveza Slovenije
Tekmovalna komisija
predsednik
Tomaž Deberšek

KARATE VPIS NOVIH ČLANOV 2017/2018

Vabljeni vsi, ki vas zanimajo tovrstni tečaji s poudarkom na izboljšanju psihofizičnih sposobnosti, prijetnem druženju s sovrstniki v večjih ali manjših skupinah pod strokovnim vodstvom visoko kvalificiranih trenerjev z dolgoletnim izkušnjami.

TRENINGI (od pon.do pet)POD HRUŠEVCO 42(100m od osnovne šole A.M.S.)

TEL:051 303 857 (Džemo),

E-naslov:dzemal.mustafic@gmail.com www.dojofit.si Športni pozdrav

Več o tem in pristopno izjavo dobite tukaj.

GIBALNE URICE

Iščete za svojega otroka strokovno, organizirano in zabavno vadbo?
Program gibalne urice je karate vadba ki otrokom nudi prav to.Vadba je namenjena najmlajšim, od 3 do 6 let.
Vadba poteka dvakrat tedensko torek in četrtek od 15.45 h v Dojofit Pod Hruševco 42 na Vrhniki.
info:051 303 857
Vljudno vabljeni

OSEBNO TRENERSTVO

Naša ponudba osebnega trenerstva je namenjena, tistim ki si želijo individualen pristop in strokovno vodstvo preko celotnega procesa vadbe. To omogoča ohranjanje visokega nivoja motivacije, nenehno prilagajanje vadbenega procesa sposobnostim posameznika in seveda visoko stopnjo pravilnosti izvedbe vaj.
Vadba pri nas ni nujno omejena le na karate saj pogosto učinkovit trening zahteva raznoliko vadbo in ne zgolj karate tehnik .
info: 051303857 ali e-naslov dzemal.mustafic@gmail.com